Destrukt asfaltowy Rzeszów - sprzedaż, transport

Destrukt asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa uzyskiwana w wyniku frezowania asfaltu oraz rozkruszania się płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej. Chociaż klasyfikowany jest jako odpad, destrukt asfaltowy może zostać ponownie wykorzystywany do budowy dróg.