Roboty ziemne to wstępne prace budowalne, które polegają na kształtowaniu i przygotowaniu gruntu pod przyszłą inwestycję. Wykonuje się je przed rozpoczęciem właściwych robót budowalnych. 

Oferujemy: wykopy, przekopy, korytowanie, niwelacja terenu, wymiana gruntu, czyszczenie rowów, zasypywanie fundamentów, załadunek ziemi i gruzu, usługi pomocnicze. Prace ziemne wykonujemy na terenie całego Podkarpacia.


Roboty ziemne


65c74db0-ec3b-49da-bc07-5122961c5cce.jpeg
dcc6650c-cf3f-40d5-9bb4-1a119cf0430e.jpeg
ae69c687-c034-419e-a365-3c051f265711.jpeg
2869b271-d19f-4ac6-a133-ded96fe31938.jpeg
3d7d6d41-7be1-444b-89d0-7a12d85a0620.jpeg
1858ff19-ad18-4b37-9a5b-d206a91d7513.jpeg