Pospółka Rzeszów - sprzedaż, transport

Pospółka jest to sypki materiał naturalny, uzyskiwany prosto z wyrobiska. Składa się z piasku oraz żwiru. Pospółka wykorzystywana jest do budowy fundamentów, nawierzchni dróg leśnych, nasypów kolejowych, a także remontów dróg.